Cel projektuCelem głównym projektu jest opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów dla ubrań specjalnych, modyfikacji ich powierzchni, w tym optymalizacja metody PVD do nakładania refleksyjnych warstw nanokompozytowych. Opracowana technologia winna zapewnić możliwość wykonania ubrania specjalnego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej , na bazie najnowszych technologii materiałowych, co ma umożliwić realizację zadań ratowniczo-gaśniczych przez zwiększenie skuteczności ochronnej. W nowoczesnych tkaninach przeznaczonych do szycia odzieży dla służb ratowniczych i jednostek specjalnych innowacyjne są materiały z których produkuje się włókna do ich wytworzenia, specjalne sploty w trakcie tkania materiału jak i specjalne pokrycia tkanin zmieniające ich właściwości fizyczne. Metoda pokrywania powierzchni tkaniny cienkimi warstwami refleksyjnymi dla podczerwonej części promieniowania elektromagnetycznego nie zmienia wagi materiału (w odróżnieniu od zespalania materiału z foliami metalicznymi głównie Al) zmienia natomiast w znaczący sposób współczynnik transportu ciepła poprzez tkaninę. Użyteczność tej cechy pokrycia ma zasadnicze znaczenie dla służb ratowniczo- gaśniczych ale również dla innych specjalnych czy militarnych, których członkowie w trakcie prowadzonych akcji mogą zetknąć się ze środowiskiem o podwyższonej temperaturze. Dodatkową zaletą prezentowanej technologii jest fakt, że opracowane pokrycie będzie przygotowane do współpracy z innymi warstwami lub powłokami. W ramach projektu zbadane będą możliwości dołączenia warstw i nałożenia powłok o innych funkcjach jak np. powłok lub warstw ekranujących promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym czy też warstw wykonanych na bazie materiałów auksetycznych, których zadaniem powinna być dodatkowa ochrona przed wybuchem np. gazu czy innego czynnika zagrażającego ratownikom w czasie akcji. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników podstawowa tkanina o wysokiej możliwości rozpraszania promieniowania cieplnego może zostać wzbogacona o nowe unikalne właściwości, które mogą uczynić akcję pożarniczą znacznie bezpieczniejszą dla strażaków oraz znacznie poszerzyć możliwości aplikacyjne opracowanej struktury, szczególnie w obszarze obronności.

Cele szczegółowe

  1. Analiza wymagań dla nowoczesnych ubrań specjalnych.
  2. Selekcja bazy tkanin spośród najnowszych rozwiązań materiałowych.
  3. Opracowanie parametrów otrzymywania i łączenia poszczególnych materiałów.
  4. Ocena skuteczności ochronnej wytworzonych materiałów.
  5. Opracowanie metod modyfikacji materiałów, w tym w szczególności ich powierzchni.
  6. Opracowanie parametrów nakładania nanokompozytowych, refleksyjnych warstw technologią próżniowo-plazmową, w szczególności metodą impulsowego rozpylania magnetronowego.
  7. Ocena właściwości termicznych i mechanicznych wytworzonych materiałów.
  8. Opracowanie dokumentacji technicznej nowoczesnej technologii.

About project - Short


Development of a new technology for cloth coating with a special thin film reflecting heat. This innovation is dedicated to rescue services, soldiers, rangers and other services working with fire or fighting against fire. The different material like kevlar could be covered and different type of product could be prepared using such fireproof material (eg. heat screans or electromagnetic filters). During research a large number of technological achievements of nanotechnology used as a surface modification of Kevlar (see Patent PL 215960) will be done. Deposition technology is well known as a puls magnetron deposition with medium frequency (MF). The optimization of chemical composition, crystal structure and physical properties will be measure.